LRCH Leden Update (toelichting)

Zoals eerder vermeld hierbij ons dringend verzoek om jullie hulp bij het bijwerken en compleet maken van de leden gegevens van onze club.Ga naar de website www.lrch.nl. Daar vind je de button met “ledenupdate”. Middels het lidnummer en het persoonlijke wachtwoord, vermeld in de brief met de jaarstukken voor 2014, komen de eigen gegevens in beeld (Dit zijn dus niet de inlog gegevens van de normale lrch site of het forum, maar de in de brief vermelde login en wachtwoord). Wij vragen je de zichtbare gegevens goed te controleren en eventueel te corrigeren door bestaande te overschrijven. De lege velden zien wij graag gevuld met de gevraagde gegevens.Ten overvloede; DEZE GEGEVENS ZIJN ALLEEN VOOR INTERN CLUBGEBRUIK en zullen niet commercieel worden gebruikt.De meeste velden zullen voor zich spreken, toch voor de eenduidigheid in de administratie een korte toelichting bij sommige velden.

 • Initialen/voorletters: gescheiden door punten (A.U.B.)
 • Voornaam: roepnaam.
 • Tussenvoegsel: graag beginnen met een hoofdletter.
 • Achternaam: de achternaam zonder tussenvoegsel.
 • Telefoon: indien aanwezig graag het vaste nummer gescheiden met een – tussen kengetal en netnummer bijv. 0123-123123
 • Mobiel: bijv. 06-12345678
 • Bankrekening nr: hierbij vragen IBAN bankrekeningnummer (eventueel aangevuld met voorloop nullen. bijv. 0001234567)
 • Beroep/functie: als grote club kunnen wij zeggen dat wij alle specialismen in huis hebben, om mogelijkerwijs een beroep te doen op specifieke kennis en talenten willen we graag weten wat je specifieke beroep is. bijv. ICT-er, arts, automonteur, webdesigner, enz.
 • Hulpverlener: hoewel we hopen hier op geen beroep hoeven te doen, kan het tijdens de evenementen van het grootste belang zijn om te weten wie er op dat moment als hulpverlener in het veld aanwezig is. Bijv. Arts, brandweer, BHVer, enz.
 • Auto 1: hierin de keuze tussen Landrover, Range rover of in overweging.
 • In de volgende velden de specificaties van de auto, eventueel aangevuld met interessante wetenswaardigheden. bijv. special editions, ombouw, extremen. Mochten er meerdere auto’s zijn dan deze graag ook vermelden te beginnen met de auto waarmee je jezelf het meest identificeert.

We eindigen het scherm met een aantal overige, zaken waar wij op korte of langere termijn bij je op terug zullen komen.Nogmaals hartelijk dank voor je medewerking.Met hartelijke groet,Brenda Vermeul

Type artikel: 

     

Kortweg LRCH is een vereniging van liefhebbers van het Engelse merk Land Rover ... 

Volgende event

Gebruikerslogin