Reactie van kamerlid Bashir - MRB

Geachte heer/mevrouw,Hartelijk dank voor uw bericht.Het kabinet wilde alle oldtimers belasten. De Tweede Kamer heeft gelukkig in november een Kamermotie van mij (die ik namens de SP heb ingediend) aangenomen om oldtimers die hobbymatig gebruikt worden niet te belasten. Dankzij die aangenomen Kamermotie gaat het kabinet oldtimers van 40 jaar en ouder niet belasten. Dit komt een heel eind in de goede richting. Veel oldtimers worden hiermee gered, maar voor veel andere klassiekers die nu geen MRB betalen zou een overgangsregeling de redding kunnen zijn!Het kabinet wil de overgangsregeling (een kwarttarief in de MRB met een maximum van €120) helaas alleen maar voor benzine-oldtimers. Hobbyisten met diesels of een ingebouwde LPG-installatie worden hierdoor hard getroffen. Ik vind dat ook voor deze hobbyisten een goede overgangsregeling moet komen! Een goede overgangsregeling verzacht de pijn van getroffen oldtimergebruikers. 100% MRB is namelijk behoorlijk veel voor een auto die een paar keer uit de garage wordt gehaald.Ik heb dan ook twee Kamermoties ingediend om ook hobbyisten met diesels of een ingebouwde LPG-installatie onder de overgangsregeling te laten vallen. Deze twee Kamermoties komen op 14 mei 2013 in stemming in de Tweede Kamer.LPG-motie: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-222047.pdfDieselmotie: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-222048.pdfDe stemmingen op 14 mei zouden wel eens spannend kunnen worden.  Als u de Kamerleden in uw eigen woorden wil vertellen waarom de overgangsregeling ook voor diesels en LPG moet gelden zet ik hieronder hun e-mailadressen.Fractievoorzitters:D.Samsom@tweedekamer.nl; h.zijlstra@tweedekamer.nl; S.vHaersmabuma@tweedekamer.nl; a.pechtold@tweedekamer.nl; A.Slob@tweedekamer.nl; C.vdStaaij@tweedekamer.nl; h.krol@tweedekamer.nl; b.vojik@tweedekamer.nl; g.wilders@tweedekamer.nl; m.thieme@tweedekamer.nl; e.roemer@tweedekamer.nlFractiewoordvoerders:e.groot@tweedekamer.nl; h.nepperus@tweedekamer.nl; P.omtzigt@tweedekamer.nl; r.vvliet@tweedekamer.nl; w.koolmees@tweedekamer.nlj.klaver@tweedekamer.nl; c.schouten@tweedekamer.nl; f.bashir@tweedekamer.nlVergeet de media niet (bijvoorbeeld een ingezonden brief naar redactie@wuz.nl van de Telegraaf, of de Volkskrant, Trouw, AD, NRC, regionale kranten en andere media zoals BNR). Met aandacht in de media kunt u de druk opvoeren.Als u nog andere oldtimer-bezitters kent, breng hun dan ook op de hoogte van de stemmingen op 14 mei.Ik hoop zo uw e-mail voldoende beantwoord te hebben.Met vriendelijke groet,Farshad Bashir (Tweede Kamerlid / SP)Volg mij op twitter: http://twitter.com/FarshadBashir Binnenkort zal in de Tweede Kamer gesproken worden over de vrijstelling MRB voor Oldtimers. In dit kader heeft het bestuur in februari een oproep gestuurd naar Staatssecretaris Weekers en alle relevante Tweede Kamer fracties. In dit bericht doen wij een beroep op hen om tijdens de komende behandelingvan wetgeving rond MRB en Oldtimers de standpunten van onze vereniging mee te nemen in de afwegingen en meningvorming.   Standpunt LRCH De Land Rover Club Holland (LRCH) is een vereniging van mensen die het merk Land Rover een warm hart toedragen. De vereniging telt momenteel ruim 2.800 leden. Een substantieel deel van onze leden is in het bezit van ‘een monument op wielen’. De LRCH heeft helemaal geen behoefte aan alweer een verandering en wil vasthouden aan de in 2012 ingevoerde wetgeving waarbij auto’s na een overgangsregeling vanaf 30 jaar vrijgesteld worden van MRB. Deze wetgeving sluit ook aan bij wat binnen Europa als norm mag worden gezien. Zowel door staatssecretaris Weekers als door leden van de Tweede Kamer zijn uitspraken gedaan die erop duiden dat men gevoelig is voor argumenten van Oldtimer bezitters en de vele bedrijven die een inkomen verwerven uit restauratie, onderhoud en handel. Invoering van de voorgenomen wetgeving betekent de bijna volledige ondergang van een bedrijfstak en kostbaar erfgoed zal verloren gaan. Oldtimers zijn in hoge mate in het bezit van particulieren die hun klassieker met veel liefde en moeite in goede staat houden. Deze particulieren zijn niet bereid of in staat om de hoge MRB kosten te dragen. Verschillende partijen suggereren om een 30 of 60 dagen regeling in te voeren. De FEHAC (Federatie Historische Automobiel Club) stelt voor om benzine auto’s vanaf 30 jaar en diesels vanaf 35 jaar MRB vrij te maken. De LRCH is van mening dat het invoeren van een 30/60 dagen regeling veel beheerskosten zal vergen. De uiteindelijke kosten/baten verhouding zal negatief uitvallen en aldus de samenleving meer gaan kosten dan opleveren.  Een onderscheid maken tussen benzine en diesel auto’s, zoals de FEHAC voorstaat, beleven wij als een discriminerend voorstel. Land Rover gebruikt al dieselmotoren in haar auto’s sinds 1957. Ook andere merken introduceerden al heel vroeg dieselmotoren, Mercedes bijvoorbeeld al in 1936. Het gaat dus niet aan om een onderscheid te maken en de liefhebbers van deze auto’s extra te belasten. Het milieueffect wat het kabinet zegt te kunnen bereiken is, zoals milieurapportages duidelijk laten zien, zeer marginaal. Navolging van ‘Europese’ regelgeving zodat auto’s vanaf 30 jaar als Oldtimer worden gezien en dat deze auto’s vrijgesteld worden van MRB beschouwen wij als goede, evenwichtige, bij de huidige tijd passende en eenvoudig in te voeren wetgeving. Namens het bestuur van de Land Rover Club Holland, Jos SteigstraSecretaris  

Type artikel: 

     

Kortweg LRCH is een vereniging van liefhebbers van het Engelse merk Land Rover ... 

Volgende event

Gebruikerslogin