Update Winterstop

Er is nog veel onduidelijkheid over de winterstop voor oldtimers die inmiddels van kracht is. We hebben contact gezocht met de belastingdienst om u correct te kunnen informeren.Schorsen wel mogelijk bij de overgangsregelingVelen van u hebben na onze vorige nieuwsbrief zelf de belastingdienst gebeld met de vraag of schorsen mogelijk is terwijl u gebruik maakt van de overgangsregeling. Daarbij is het antwoord gegeven dat dit wel mogelijk is, maar dat u geen restitutie krijgt van (een deel van) het betaalde kwarttarief MRB. De belastingdienst heeft ons bevestigd dat deze uitleg correct is.We hebben nog de volgende aandachtspunten voor u:1. Schorsing is zowel mogelijk tijdens de winterstop als buiten de winterstop.2. Schorsen kost geld, voor een auto van 15 jaar en ouder is dat € 24.3. Voor een schorsing gaat u naar RDW.nl of een postloket en daar laat u de auto tijdelijk uitschrijven.4. Als u een auto schorst dan kunt u in principe de verzekering opschorten. Dat gebeurt niet automatisch en u moet dit dus zelf regelen. Uw verzekeraar kan daarvoor kosten in rekening brengen.5. Als de vervaldatum van de APK in de schorsingsperiode valt, schuift deze op naar het moment dat u de schorsing weer opheft. Laat de auto APK keuren voordat u weer de weg opgaat, anders maakt u kans op een fikse boete.Meer informatie over het schorsen vindt u op de site van de Belastingdienst en bij het RDW.Verzekering in de wintermaandenAls u gebruik maakt van de overgangsregeling en niet schorst is uw kenteken "actief" aangemeld bij het RDW en ingevolge de "Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen" (de WAM) bent u verplicht om uw auto in de bewuste wintermaanden minimaal WA verzekerd te houden. Dit ondanks het feit dat u geen gebruik mag maken van de openbare weg! Als u schorst, vervalt die verzekeringsplicht.Overgangsregeling en evenementenregelingDe belastingdienst kent een zogenaamde evenementenregeling voor liefhebbers met een auto die ouder is dan 15 jaar. De achterliggende gedachte is dat deze groep ondanks een schorsing toch naar een daartoe aangemeld evenement (bijvoorbeeld een beurs) kan gaan. Meer informatie over de evenementenregeling vindt u op de site van de Belastingdienst. Als u gebruik maakt van de overgangsregeling en u schorst uw auto niet, dan kunt u geen gebruik maken van de evenementenregeling. Schorst u de auto wel, dan kunt u dus wel gebruik maken van de evenementenregeling.Overgangsregeling in het nieuwe jaar of toch liever nietWe schreven het al: van jaar tot jaar kunt u kiezen of u gebruik maakt van de overgangsregeling. Maakt u daar nu al gebruik van dan heeft u inmiddels een uitnodiging gehad om daar in 2015 wederom aan deel te nemen. Bij die uitnodiging zit ook een acceptgiro voor de MRB. Als u deze uiterlijk 31 december heeft betaald, maakt u ook volgend jaar gebruik van de overgangsregeling.Maakt u op dit moment wel gebruik van de overgangsregeling en wilt u dat in 2015 juist niet meer doen? Maak dan geen gebruik van de toegestuurde acceptgiro. Na een herinnering (die u ook niet betaalt) krijgt u dan een aanslag voor het volledig tarief MRB.Maakt u nog geen gebruik van de overgangsregeling en wilt u dat in 2015 wel gaan doen? Stuur dan snel een verzoek aan de belastingdienst om in 2015 deel te nemen aan de overgangsregeling. Gebruik hiervoor deze link.Let op: de winterstop is een aaneengesloten periode van december t/m februari. Maar de maand december behoort bij de overgangsregeling van 2014 en januari/februari behoort tot de overgangsregeling van 2015. In tegenstelling tot wat veel mensen denken, kunt u op dit moment dus wel degelijk kiezen wat u volgend jaar doet!

Type artikel: 

     

Kortweg LRCH is een vereniging van liefhebbers van het Engelse merk Land Rover ... 

Volgende event

Gebruikerslogin